Friday, August 30, 2013

အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွ အမွတ္တရ စာစုမ်ား အမွတ္စဥ္(၈) အမွာစာ            အမွာစာ
          မနုႆတၱ ဘာ၀ ဒုလႅဘ လူဘ၀သည္ ရခဲေပသည္။လူဘ၀သည္ အလြန္တန္ဖုိးရွိလွသည္ဟု အမ်ားလက္ခံထား ၾကပါသည္။မိမိတုိ႕ လက္ခံထားသည္႕အတုိင္း တကယ္ တန္ဖုိး ရွိေအာင္ ေန နုိင္ၾကျပီလားဆုိတာကုိ ေသခ်ာစမ္းစစ္အေျဖရွာၾက ဖုိ႕လုိပါသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မိမိတုိ႕ဘ၀ ကုိတန္ဖုိး ရွိေစရန္ အျမဲေဟာေဖၚညႊန္ျပဆုိ ဆုံးမေလ့၇ွိပါသည္။ျမတ္စြာဘုရား ညႊန္ျပသည္႕ လမ္းကုိ မိမိတုိ႕ တ ကယ္ေလွ်ာက္ လွမ္းေနနုိင္ၾကျပီလားဆုိတာသည္ မိမိတုိ႕ေပၚမွာမူ တည္ပါသည္။ လမ္းေကာင္းရွိပါ လ်က္ မိမိတုိ႕ မေလွ်ာက္ လွမ္းၾကဘူးဆုိလွ်င္ လမ္းမွာ အျပစ္မရွိ မေလွ်ာက္လွမ္းသူ မိမိတုိ႕မွာ သာ အျပစ္ရွိပါသည္။
          မိမိတုိ႕ဘ၀ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ၾကီးပြါးေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဆုိလွ်င္ မိမိတကယ္ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဘ၀ပန္းတုိင္ တစ္ခုခ်မွတ္ပါ။ျပီးရင္မိမိစိတ္ဓါတ္ကုိ ရင့္က်န္ခုိင္မာေအာင္ အျမဲေမြးျမဴပါ။ ဘယ္အရာမဆုိမေမြးျမဴပဲမၾကီးထြားပါဘူး။တေလာက လုံး၇ွိလူေတြကုိ ေမးၾကည္႕ပါ၊ၾကီးပြါးခ်မ္းသာ ခ်င္ပါသ လား၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ခ်င္ပါသလား၊ တန္ဖုိး၇ွိေသာသူျဖစ္ခ်င္ပါ သလားဆုိလွ်င္ ၉၉.၉ သည္ ဟုတ္ကဲ့ၾကီးပြါးခ်င္ပါသည္၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္ပါသည္၊တန္ဖုိး၇ွိခ်င္ပါသည္ဟု ေျဖၾကပါလိမ့္မည္။ဒါျဖင့္ တကယ္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြါး ခ်မ္းသာ တန္ဖုိးရွိၾကေသာသူေတြက လူနည္းစုျဖစ္ျပီး မေအာင္ျမင္သူေတြ တန္ဖုိးမ၇ွိ သူေတြက မ်ားေနရပါ သနည္းဆုိလွ်င္ အေျဖကရွင္းပါသည္။တကယ္ပန္းတုိင္ရွိျပီး မိမိပန္း တုိင္ကုိ ေရာက္ ရွိေရးအတြက္ စားလည္းဒီစိတ္ အိပ္ လည္းဒီစိတ္ ထုိ္င္လည္းဒီစိတ္္ေတြးလည္းဒီစိတ္ျဖင့္ မိမိစိတ္ ဓါတ္ေတြကုိ ၾကာေလ ပိုမုိရင့္သန္ေလျဖစ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေနေသာ သူမ်ားသည္ သူတုိ႕ကုိ အဲဒီစိတ္ဓါတ္က ဆဲြေဆာင္ေခၚေဆာင္ သြားေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၾကျခင္း တန္ဖုိး၇ွိၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့စိတ္ ထားျဖင့္ တ ကယ္ ၾကိဳး စား သူမ်ား ကား အနည္းစုသာျဖစ္ေပသည္။
          မေအာင္ျမင္ၾကေသာ တန္ဖုိးမ၇ွိၾကေသာ လူအမ်ားစုသည္ ပန္းတုိင္ေတြက မ်ားလြန္အားၾကီးသည္။မိမိဘာျဖစ္ခ်င္မွန္း ေကာင္းေကာင္းမသိ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ႕ရင္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္၊ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ႕ရင္ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္၊ တန္ဖုိ္းရွိတဲ့ သူေတြကုိ ေတြ႕ရင္ တန္ဖုိးရွိခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ႕ျဖစ္ခ်င္မွုေတြသည္ မြန္းတည္႕ေအာင္မခံ တဒဂၤ တခဏျဖင့္ကြယ္ေပ်ာက္ ကုန္သည္။ဟုိဟာျဖစ္ခ်င္သလုိလုိ ဒီဟာျဖစ္ခ်င္ သလုိလုိျဖင့္ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ျဖစ္ေနသည္။ဘယ္အရာမွစဲြစဲြျမဲျမဲမ၇ွိ ေလတုိက္ တုိင္းယိမ္းေနသည္။ ဟုိလူက ဒါဆုိပါသြားသည္။ဒီလူက ဒါဆုိပါသြားျပန္သည္။ဒါေပမဲ့မယ္မယ္ရရ ဒီတစ္ခုကို အားစုိက္ျပီးအား ထုတ္ပါၾကိဳးစားပါဆုိ ေတာ့တဆုိက္မက္မက္စိတ္မရွိ ေရသာခုိခ်င္သည္။ အေခ်ာင္လုိခ်င္သည္ ။ေရသာခုိခ်င္စိတ္အေခ်ာင္လုိခ်င္စိတ္ျဖင့္ဘယ္ေတာ့မွေအာင္ျမင္မွုပန္းတုိင္ကုိမေရာက္ နုိင္ပါ။တန္ဖုိးရွိေသာ သူမျဖစ္နုိင္ပါ။ဒါဆုိရင္ မနုႆတၱ ဘာ၀ ဒုလႅဘ လူဘ၀သည္ ရခဲသည္ တန္ဖိုး၇ွိ သည္ ဆုိသည္မွာ သူနဲ႕မဆုိင္ေတာ့ပါ။
          အျခားသူမ်ား တန္ဖုိးရွိေသာသူမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမပါ၀င္ျခင္းသည္ ကုိယ္နွင့္မဆုိင္ပါ။သူ႕ဘ၀သူအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။သူ႕ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မွုေလွ်ာက္လွမ္းမွုျဖစ္ပါသည္။ကုိယ့္ဘ၀သည္ကုိယ္နွင့္သာဆုိင္ပါသည္။အခုေျပာလုိသည္မွာ ဘ၀မွာ တကယ္ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာသူမ်ား တကယ္တန္ဖုိးရွိလုိေသာ သူမ်ား အတြက္ ေျပာၾကားလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။မိမိကုိယ္ကုိ တကယ္ တန္ဖုိး ေတြရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားရွိပါသည္။မိ္မိခႏၶာကုိယ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာလုိပဲ အင္ပြတ္ (input)နဲ႕ ေအာက္ပြတ္(output) နွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။မိမိ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးထဲကုိ အင္ပြတ္ (input)လုပ္ေသာ အရာမ်ား မွာ နားနွင့္မ်က္စိျဖစ္ပါသည္။ မိမိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ တေန႕တာ ၂၄ နာရီတြင္ မိမိမ်က္စိသည္ ဘာေတြဖတ္ျပီး အင္္ပြတ္ လုပ္ေနသလဲ ေသခ်ာစမ္းစစ္ပါ။ တန္ဖုိးရွိေသာ စာေပေတြလား ဒါမွမဟုတ္တန္ဖုိးမဲ့ ေသာအရာေတြကုိ ၾကည္႕ရင္းနဲ႕ အခ်ိန္ကုန္ေနတာလား ေသခ်ာစီစစ္ပါျပီးထည္႕ပါ။ မိမိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ နားသည္လည္း ထုိနည္း လည္းေကာင္း ဘာေတြမ်ားမ်ားနား ေထာင္ျပီးထည္႕ေနသနည္း။တန္ဖုိးရွိေသာ တရားမ်ားလား၊ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ား လား၊ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားလားဒါမွမဟုတ္ တန္းဖုိးမရွိေသာ အတင္းအျဖင္းစကားမ်ားလား တန္ဖိုးမဲ့ အသံေတြလား ဆုိတာေသခ်ာစီစစ္ျပီးမွထည္႕ပါ။သင့္ခႏၶာကုိယ္ထဲ ဦးေနွာက္ထဲ နွလုံးသားထဲကုိ တန္ဖုိးမဲ့ေသာ အရာမ်ားမ်ား ထည္႕ထားလွ်င္ သင္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မွေအာက္ပြတ္ အျပင္ သုိ႕ျပန္ထုတ္ ရေတာ့ မည္ဆုိလွ်င္ သင္၏ပါးစပ္မွ တန္ဖုိးမဲ့စကားေတြအတင္းအဖ်င္းေတြ မ်ားမ်ားေျပာပါလိမ့္မည္။ တန္ဖုိးမဲ့ ေသာ စာ ေတြ ကုိ သင္၏လက္မွ မ်ားမ်ားေရးပါ ေတာ့မည္။ ဒါဆုိလွ်င္ သင္ သည္ က်ိမ္းေသမုခ် က်ဆုံးေသာ သူ မေအာင္ျမင္ ေသာသူ မၾကီးပါြးေသာသူ တန္ဖုိးမဲ့ေသာသူ ျဖစ္ပါ့လိမ့္မည္။
          တန္ဖုိးရွိေသာ စာေပမ်ားကုိ ဖတ္၇ွုျခင္း၊ တန္ဖုိးရွိေသာ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္း၊ တန္ဖုိး၇ွိေသာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္း၊ ပညာရွိမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား နည္းနာနိသ်မ်ား ရွားမွီးျပီး ထည္႕ျခင္းမွတ္သားျခင္းမ်ား ျဖင့္ မိမိခႏၶာကုိယ္ထဲ၊ ဦးေႏွာက္ထဲ၊ နွလုံးသာထဲကုိထည္႕ထားမည္ဆုိလွ်င္ သင့္ခႏၶာကုိယ္မွ ေအာက္ပုိ႕စ္ အျပင္သုိ႕ျပန္ထုတ္ မည္ဆုိလွ်င္ သင္၏ပါးစပ္သည္ တန္ဖုိးရွိေသာ စကားမ်ား တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာစကားမ်ားကုိ ေျပာၾကားလာနုိင္ပါလိ္မ့္မည္။သင္ ၏ကေလာင္လက္သည္လည္း လူေတြအတြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊၀တၳဳ၊ကာတြန္႕ စေသာတန္ဖုိးရွိေသာ တန္ဖုိးမ ျဖတ္နုိင္ေသာ စာေပမ်ားကုိ ေရးသားျဖန္႕ေ၀ေပးလာနုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ဒါဆုိရင္သင္သည္ ေလာကမွာ ေအာင္ျမင္ေသာသူ တန္ဖုိးရွိေသာလူမ်ားစာရင္းတြင္၀င္သြားပါလိမ့္မည္။ယခုသင့္ဘ၀ကုိ တန္ဖုိးရွိေသာလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္ဖုိ႕ သင့္ရဲ႕ဖတ္မွတ္ ထားေသာ နားေထာင္ထားေသာ တန္ဖုိးရွိအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖန္႕ေ၀ေရးသားေပးနုိင္ဖုိ႕ ကေလာင္သစ္မ်ား ေမြးဖြါးသန္႕စင္ ေပးရာဌာနျဖစ္ေသာ အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွ အမွတ္တရစာစုမ်ားစာအုပ္တြင္ ဆက္လက္ျပီး ကေလာင္မ်ားေသြးနုိင္္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳတုိက္တြန္းနုိးေဆာ္ရင္း……………………………………..
                                                                             မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)

Thursday, August 22, 2013

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၁)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္ အပုိင္း(၂)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္ အပုိင္း(၃)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၄)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၅)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၆)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၇)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပိုင္း(၈)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၉)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ အပုိင္း(၁၀)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

မဂၤလာရွိေသာ လူ၊ မဂၤလာရွိေသာ နုိင္ငံ တရားေတာ္အပုိင္း(၁၁)


မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးတရားပဲြ
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊ မယ္ပရပ္ကြက္။

Monday, August 19, 2013

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလားတ၇ားေတာ္အပုိင္း(၁၁)

Saturday, August 17, 2013

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလားတရားေတာ္အပုိင္း(၁၀)

ျမင့္ျမတ္သူတို႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလားတရားေတာ္အပုိင္း(၉)

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလားတရားေတာ္(၈)မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အ၇ွင္ဣႆရိယ
A K F စက္ရုံမိသားစု
ထုိင္းနုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊မယ္ပရပ္ကြက္။

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလားတရားေတာ္ အပုိင္း(၇)

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား တရားေတာ္ အပုိင္း( ၆ )


Friday, August 16, 2013

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား အပုိင္း ( ၄ )


ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား အပုိင္း (၅)


မတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အ၇ွင္ဣႆရိယ
ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ တရားပဲြ A K F စက္ရုံမိသားစု
ထုိင္းနုိင္ငံ၊မဲေဆာက္ျမိဳ႕၊မယ္ပရပ္ကြက္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ စိတ္ထားေကာင္းမွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား အပုိင္း (၁)

ျမင့္ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား အပုိင္း (၂ )

ျမတ္သူတုိ႕၏စိတ္ထားပုိင္ဆုိင္ၾကျပီလား အပုိင္း( ၃ )


Saturday, August 10, 2013

Ashin Issariya – aka King Zero – is one of the founders of The Best Friend. He is well-known for his political activities and played a major role in the 2007 Saffron revolution. He fled the country and has been in Mae Sot since 2008. Apart from these political activities, King Zero has also been very active in the social field.
King Zero got involved in social projects in 1999, when he started the first library at State Sasana University in Rangoon. “At the time, I started this library to help monks read books; that is why we started it at the university. It is not very common for monks to be involved in projects like founding a library. Later more monks joined us, because we gave them more information. At first they were afraid: the military regime knew about the library and our activities. In Burma, it is risky to be involved in projects like a language school and library. And it is difficult to run libraries because of that. Some monasteries were closed. Some monasteries wanted to open a library, but were afraid to do so.”
“When I was in Burma, I opened thirteen libraries. It was very difficult to set up libraries under the military junta. People want to read, they really needed books. I decided to open up libraries everywhere. The regime made it difficult for me. I never gave up, though, and still continue to open new libraries. At the moment, we have two libraries in Thailand: one in Mae Sot and one in Chaing Mai. We also teach languages and offer computer classes. My plan is to open up a new library in NoPo refugee camp . I am now collecting and buying books to do that. Our school – 42km – currently has 400 students and needs a library too.”
“The goal of these projects is that we want to educate the people. Many Burmese people inside are lacking information, they don’t have the opportunity to read books, there are no libraries. They do not know anything about their country’s situation. They believe in Kamma as a predestination: we are in this situation in this life and we cannot change it.”

Wednesday, August 7, 2013

ငါ့ရင္ထဲမခ်ိဘူးသူငယ္ခ်င္း
ငါ့ရင္ထဲမခ်ိဘူးသူငယ္ခ်င္း
ဒီပုံကုိ မင္းေသခ်ာၾကည္႕
ငါ့ရင္ထဲမခ်ိလုိ႕ ေျပာပါရေစသူငယ္ခ်င္း..
ကေလးမေလးရဲ႕ ပကတိျဖဴစင္ ၾကည္လင္တဲ့မ်က္နွာ
ခ်ိဳလြင္တဲ့အျပဳံး ပကာသနေတြမဖုံးပဲ
အရြယ္နွင့္မမွ် ေစ်းေရာင္ေနရတယ္သူငယ္ခ်င္း
သူမဟာ တခ်ိန္မွာ အနာဂါတ္ျမန္မာရဲ႕ မိခင္ေလာင္း
ပန္းပင္ေတြကုိေရေလာင္း ပန္းေကာင္းပ်ိဳးရမဲ့လက္
အခုေတာ့ ပ်ိဳးပင္ဘ၀မွာ ပန္းေတြေရာင္းေနရ
ပင္ပန္းလွတယ္သူငယ္ခ်င္း..
သူမ်ားနုိင္ငံေတြမွာ………
မိခင္ေလာင္းေတြက အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ေတြမွာ
စာေတြသင္ေနၾကရ သမၼတေတြ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ေနၾကေပါ့……….
ဒုိ႕နုိင္ငံရဲ႕မိခင္ေလာင္း….
အရြယ္နွင့္မမွ် ေစ်းေရာင္းသူေရာင္းရ
ဘ၀ကုိေရာင္းသူက ေရာင္းရ
အမွုိက္ေကာက္သူေကာက္ရ
သူမ်ားနုိင္ငံမွာ ကြ်န္ခံသူခံရ
ေရာင္းစားခံရသူက ေရာင္းစားခံရ
ဒုကၡေတြဗလပြနဲ႕မုိ႕
အနာဂါတ္ျမန္နုိင္ငံရဲ႕မိခင္ေလာင္း
သူတုိ႕ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ေတြကို္ဘယ္လုိပုံစံေလာင္းနုိင္မလဲ
သူငယ္ခ်င္းသာစဥ္းစားၾကည္႕
ငါ့ရင္ထဲမခ်ိဘူးသူငယ္ခ်င္း
ငါ့ရင္ထဲမခ်ိဘူးသူငယ္ခ်င္း………….
                                မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)

မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္မွာ တရားျပစဥ္ လာေ၇ာက္တရားထုိင္ၾကသည္႕ နုိင္ငံျခားသား ေယာဂီမ်ား


မဲေဆာက္အမွုိက္ပုံရွိ ေရးေဘးဒုကၡသည္မ်ားကုိ မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္မွ သြားေရာက္ကူညီလွဴဒါန္းေပး


Sunday, August 4, 2013

အင္တာဗ်ဴး မွတ္တမ္းပုံမ်ားသိခ်င္တာမ်ားကုိ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကတဲ့ အေမရိကန္နုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


ေခတ္စကားSaturday, August 3, 2013

မီဒီယာသင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ပဲြ