Tuesday, January 28, 2014

သာသနာ့အာဇာနည္ ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ သာသနာအတြက္ နုိင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးေသာ တန္ဖုိး၇ွိစကားမ်ားေျဖၾကားေပစဥ္


Monday, January 27, 2014

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ က်င့္စဥ္


သီတဂူကမၻာ႔ဗုဒၶတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ဖြင့္ပြဲ
တတိယေျမာက္ေန႔၌

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ က်င့္စဥ္
 
သုမဂၤေလာ အယံကာေလာ၊ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့အခါေကာင္းပါ။ မဂၤလာေကာင္း အခါေကာင္းမွာ အားလုံးကုိ မဂၤလာစကားေျပာပါမယ္။ မဂၤလာစကား ေျပာၾကားခြင့္ ရလုိ႔၊ ေျပာၾကားခြင့္ရဆုိရာမွာ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးလည္း ေတာ္ေတာ္ စုံတဲ့ ပြဲမွာ ေျပာၾကားခြင့္ရလုိ႔ ပုိၿပီးေတာ့ ၀မ္းသာတယ္။
ေရွးဦးစြာ နားေထာင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံထားခ်င္တာ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုက ၿငိမ္ၿငိမ္တိတ္တိတ္၊ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျမတ္စြာဘုရားႀကိဳက္တဲ့ မူ၀ါဒ၊ အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တုိ႔ရဲ႕ Country-side-ေဒသမွာ ရဟန္းခံ လာၾကတဲ့ ေက်းလက္က ရဟန္းအပါး (၅၀၀) ဘုရားနဲ႔ သာရိပုတၱရာ၊ ေမာဂၢလာန္တုိ႔ ေနရာကုိ ဘုရားဖူးဖုိ႔ ေရာက္လာၾကတယ္။ ဟုိအလြန္ေ၀းတဲ့ Remote place-ကေန သာ၀တၳိဆုိတဲ့ Capital-ကုိ ေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔မွာ မျမင္ဘူးတာ၊ မေတြ႕ဘူးတာေတြ၊ မၾကားဘူးတာေတြ သိပ္မ်ားေတာ့ ျမင္လုိက္ရင္ ဟာကနဲ႔၊ ဟယ္ကနဲ႔ အခုနက တမၸ၀တီဦး၀င္းေမာင္ေျပာတဲ့ ပန္းဆယ္မ်ိဳးကုိ စိတ္၀င္စား တတ္ရင္ ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ထဲမွာ ဟာ, ဟယ္ ဒီလုိျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ေရာက္ေတာ့ တအံ့တၾသေတြ ျဖစ္ေတာ့ တပါးနဲ႔ တပါး အပါး (၅၀၀) ေတာက ကုိယ္ေတာ္ေတြေရာ၊ ၿမိဳ႕က ကုိယ္ေတာ္ေတြေရာ ဆုံလုိက္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာတာ၊ ေတာကကုိယ္ေတာ္ (၅၀၀)နဲ႔ ၿမိဳ႕က ကုိယ္ေတာ္ အပါး (၅၀၀)စကား ေျပာရင္ အပါး (၁၀၀၀)ေျပာတဲ့ စကားျဖစ္မယ္။ အဲဒါေတြ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမွာ ညံေနတာ၊ ဆူေနတာ၊ အဲဒါေတြ ျမတ္စြာဘုရားၾကားေတာ့… ဟဲ့ ဟဲ့. . . ညံလွခ်ည္လား ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမွာ ဘာသံေတြလဲ? ေတာရဟန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ရဟန္းေတြ မေတြ႕တာၾကာလုိ႔ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ အသံေတြ ပါဘုရား။
ဟယ္… အင္းႀကီးတစ္ခုမွာ တံငါသည္ေတြ ငါးပက္ေတာ့ ေရေတြကခန္း ငါးေတြက က်ိက်ိတက္ ေပၚလာတဲ့အခါ တံငါသည္ေတြ လုၿပီးေတာ့ ငါးဖမ္းေတာ့ ဆူညံေနတဲ့ အသံေတြလုိပဲလုိ႔ ဘုရားရွင္က ဆုိေတာ္မူတယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြ တံငါသည္ေတြ ငါးဖမ္းသလုိ ဆူညံေနတယ္။ ဘယ္သူ႔တပည့္ေတြလဲ? အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္ေမာဂၢလာန္တုိ႔ရဲ႕ တပည့္ေတြပါဘုရား၊ သြား. . . မင္းတုိ႔ တပည့္(၅၀၀)ကုိေခၚ, မင္းတုိ႔ ေက်ာင္းကထြက္၊ အရွင္သာရိပုတၱရာေရာ၊ အရွင္ေမာဂၢလာန္ေရာ တပည့္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မဆုံးမႏုိင္လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာလုပ္လုိက္လဲ? ပရိသတ္ေျပာ၊ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာလုပ္ လုိက္လဲ? ႏွင္ထုတ္လုိက္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက အထုတ္ ခံရမွာ ေၾကာက္လုိ႔ အားလုံးပရိသတ္က ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾကပါ။ ဘုရားက အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကုိ ဘာလုပ္လုိက္လဲ? တပည့္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း မဆုံးမႏုိင္ေတာ့ ဆရာပါ ႏွင္ထုတ္တယ္ မဟုတ္လား? တင္ပါဘုရား။
ဒီကေန႔ အားလုံးလာၾကတဲ့ ပရိသတ္ဟာ ဘုန္းႀကီးကုိ ဆရာလုိ႔ သေဘာထားရင္ အားလုံးက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တပည့္လုိ႔ သေဘာထားရင္ တပည့္ ဆူရင္ ဆရာပါ ဘာျဖစ္လဲ? ႏွင္ထုတ္ခံပါတယ္ဘုရား။ ႏွင္ထုတ္ခံရမွာ ေၾကာက္ ပါတယ္။ အားလုံးပဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾကပါ။

Sunday, January 26, 2014

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနု တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ေရာက္ေလရာအရပ္ေဒသမွာ ေဟာေဖၚညႊန္ျပေပးေလ့ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရား(၇)ခ်က္         

  ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနု တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ေရာက္ေလရာအရပ္ေဒသမွာ ေဟာေဖၚညႊန္ျပေပးေလ့ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရား(၇)ခ်က္
၁။နုိင္ငံတနုိင္ငံဟာ လူတစုကသာပုိင္တဲ့ ပစၥည္းမဟုတ္ဘူး။နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားအားလုံး စုေပါင္းျပီး ပုိင္တဲ့အားလုံးပုိင္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။
၂။ဒီလုိပုိင္တာေၾကာင့္ နုိင္ငံသူ နုိင္ငံသား လူမ်ားစုက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံရတဲ့ပုဂၢိဳလ္(သုိ႕မဟုတ္)အဖဲြ႕ကသာလွ်င္ ဒီတုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္ခြင့္ရွိတယ္။
၃။အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ထင္သလုိ အရမ္းမအုပ္ခ်ဳပ္ရဘူး။ျပည္သူလူထုက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ထားတဲ့ အမတ္ေတြက ေရးဆဲြျပီး အတည္ျပဳျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။

Friday, January 24, 2014

ပတိရူပေဒသ၀ါသ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ
 
ပတိရူပေဒသ၀ါသ
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္ေဒသ
          ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာေဖၚညႊျပခဲ့ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ားသည္ အင္မတန္တန္ဖုိးရွိသည္႕ စနစ္က် သည္႕တရား ေတာ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။လူပညာရွိေတြ၊နတ္ပညာရွိေတြ၀ုိင္း၀န္းျငင္းၾကခုံၾက အေျဖရွာၾကတာ၁၂တုိင္တုိင္ၾကာေညာင္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့စစ္မွန္တဲ့အေျဖကုိမရခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ဆုံးျမတ္စြာဘုရားထံေမွာက္ကုိေရာက္ျပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေတာ့မွ ျမတ္စြာ ဘုရားကမဂၤလာတရား၃၈ပါးကုိေသခ်ာစြာေဟာေဖၚညႊန္ျပေပးခဲ့လုိ႕အေျဖရခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါကုိၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္ မဂၤလာတ ရားေတာ္ေတြဟာ အလြယ္ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိသိနိုင္ပါတယ္။
          မဂၤလာတ၇ားေတာေတြကို ေသခ်ာစြာလုိက္နာက်င့္သုံးမည္ဆုိလွ်င္ လုိ္က္နာက်င့္သုံးသူေတြအတြက္ မဂၤလာတရား ေတာ္ကအာမခံခ်က္ေပးထားတာက ၀ုဒၶိကာရဏံ၊ ဣဒၶိကာရဏံ၊ သဗၺသမၸတၱိ ကာရဏံ ဧေတသႏၲိ မဂၤလံ ဆုိသည္႕အတုိင္း မိမိ တုိ႕ဘ၀ ၾကီးပြါးတုိးတက္မည္၊ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္၊အလုံးစုံေသာမည္သည္႕ကိစၥကုိမဆုိအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ လုိ႕ဆုိထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္တစ္ပါးဆီကုိ ေသခ်ာက်နစြာေလ့လာျပီး လုိက္နာက်င့္သုံးပါသင့္ပါတယ္။

Wednesday, January 15, 2014

မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္ဆရာေတာ္ အင္တာဗ်ဴး


http://www.freedomcollection.org/interviews/ashin_issariya/?vidid=481