Friday, January 24, 2014

ပတိရူပေဒသ၀ါသ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ
 
ပတိရူပေဒသ၀ါသ
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္ေဒသ
          ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာေဖၚညႊျပခဲ့ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္မ်ားသည္ အင္မတန္တန္ဖုိးရွိသည္႕ စနစ္က် သည္႕တရား ေတာ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။လူပညာရွိေတြ၊နတ္ပညာရွိေတြ၀ုိင္း၀န္းျငင္းၾကခုံၾက အေျဖရွာၾကတာ၁၂တုိင္တုိင္ၾကာေညာင္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့စစ္မွန္တဲ့အေျဖကုိမရခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ဆုံးျမတ္စြာဘုရားထံေမွာက္ကုိေရာက္ျပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေတာ့မွ ျမတ္စြာ ဘုရားကမဂၤလာတရား၃၈ပါးကုိေသခ်ာစြာေဟာေဖၚညႊန္ျပေပးခဲ့လုိ႕အေျဖရခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါကုိၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္ မဂၤလာတ ရားေတာ္ေတြဟာ အလြယ္ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိသိနိုင္ပါတယ္။
          မဂၤလာတ၇ားေတာေတြကို ေသခ်ာစြာလုိက္နာက်င့္သုံးမည္ဆုိလွ်င္ လုိ္က္နာက်င့္သုံးသူေတြအတြက္ မဂၤလာတရား ေတာ္ကအာမခံခ်က္ေပးထားတာက ၀ုဒၶိကာရဏံ၊ ဣဒၶိကာရဏံ၊ သဗၺသမၸတၱိ ကာရဏံ ဧေတသႏၲိ မဂၤလံ ဆုိသည္႕အတုိင္း မိမိ တုိ႕ဘ၀ ၾကီးပြါးတုိးတက္မည္၊ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္၊အလုံးစုံေသာမည္သည္႕ကိစၥကုိမဆုိအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ လုိ႕ဆုိထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္တစ္ပါးဆီကုိ ေသခ်ာက်နစြာေလ့လာျပီး လုိက္နာက်င့္သုံးပါသင့္ပါတယ္။

          တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြေမးလာတာ ရွိပါတယ္၊ ယေန႕ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ တရားပဲြေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ၊တရားစခန္းပဲြေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ၊တရားစာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒီတရားပဲြေတြ၊တရားစခန္းေတြ၊ တရားစာအုပ္ ေတြမွာလဲ ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ ဆုိတဲ့ျဗဟၼစုိရ္တရားေတြ၊သစၥာရွိဖုိ႕၊ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ဖုိ႕စသည္႕ ေကာင္းတဲ့တရား ေတြကုိ ေျမာက္မ်ားစြာ ေဟာၾက၊ေရးၾက၊ ပုိ႕ခ်ၾကပါလ်က္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုၾကီးကုိၾကည္႕လုိက္သည္႕အခါမွာ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့အခ်က္ေတြဟာေတာ္ေတာ္ အားနည္းေနတာကုိေတြရပါတယ္။ အဲဒါဘာေၾကာင့္ပါလဲ လုိ႕ေမးလာပါတယ္။ ဒီေမးခြန္း ကခဏခဏအေမးခံရပါတယ္။ အားလုံး၀ုိင္း စဥ္းစားျပီးေျဖဆုိရမည္႕ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ေသေသခ်ာခ်ာသုေတသနလုပ္ျပီး ေျဖဆုိ နုိင္ရင္ေတာ့ပုိေကာင္းပါတယ္။သူတုိ႕ေမးၾကသလုိ တကယ္ပဲ အမ်ားစုၾကီးက အေကာင္းတရားကင္းမဲ့ျပီး အနည္းစုကပဲ ေကာင္း ေနၾကတာလား။ဒါမွမဟုတ္ အနည္းစုေလာက္ပဲ မေကာင္းျပီးေတာ့ အမ်ားစုၾကီးက အေကာင္းတရားေတြက်င့္သုံးေနၾကသလား ဆုိတာကုိ ေသခ်ာစြာ သုေတသန လုပ္နုိင္ရင္ေတာ့ပုိေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ မိမိတုိ႕သာသနာျပဳေတြက တကယ္ပဲ  ေကာင္းတဲ့လူက အနည္းစုျဖစ္ျပီးေတာ့ အမ်ားစုၾကီးက ေမတၱာတရားေတြေခါင္းပါးျပီး ကုိယ္ခ်င္းစာတရားကင္းမဲ့ကာ ဘယ္သူ ေသေသငေတမာရင္ျပီးေရာဆုိျပီး ကုိယ့္တဖုိ႕တည္း ၾကည္႕တဲ့သူေတြမ်ားေနမယ္၊ အခ်င္းခ်င္းသစၥာရွိမႈေတြကင္းေပ်ာက္ ရုိးသား မႈေတြအလ်ဥ္းမ၇ွိၾကေတာ့ပဲ ေက်ာ္မယ္ ခြမယ္ ပါးပါးလွီးမယ္ဆိုတဲ့ ကလိမ္ကက်စ္ သမားေတြမ်ားလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိမိတုိ႕သာ သနာျပဳ လမ္းစဥ္ကုိလည္း ျပန္လည္ကာ ေသခ်ာစစ္ေဆးရပါမယ္။ဒီထက္ပုိမုိထိေရာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစဥ္က ဘယ္လမ္းစဥ္  ဆုိရင္ အဆင္ေျပမလဲ။မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိရင္လဲ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ရတာလဲဆုိတာကုိ ေသခ်ာစြာ၀ုိင္း၀န္းအေျဖရွာၾကမယ္ ဆုိရင္အင္မတန္ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။
           လူအမ်ားစုၾကီးရဲ႕ရင္ထဲမွာအခုေျပာခဲ့တဲ့ဗုဒၶေဟာေဖၚညႊန္ျပထားတဲ့တရားဓမၼေတြဟာ လူေတြရဲ႕နွလုံးသားထဲမွာဘာ ေၾကာင့္မေရာက္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္ မက်င့္ၾကသလဲဆုိတဲ့အျမင္ေလးကုိ သိသေလာက္ ေလ့လာလုိ႕ရသေလာက္ကုိ ေဆြးေႏြးျပခ်င္ပါတယ္။ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ေဟာေဖၚညႊန္ျပထားတဲ့ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြထဲက ပတိရူပေဒသ၀ါသမဂၤလာ တရားေတာ္ကုိ မိမိနားလည္ သေလာက္ေဆြးေႏြးျပခ်င္ပါတယ္။ပတိရူပေဒသ၀ါသေဒသ၀ါသ ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကသင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္ေဒသမွာ က်င့္သုံးေနထုိင္ျခင္းလုိ႕အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။မိမိတုိ႕ေနထုိင္ရေသာ အရပ္ေဒသ သည္ တကယ္ပတိရူပေဒသ၀ါသ အရပ္ေဒသဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာကုိ ေသခ်ာစြာစီစစ္ၾကည္႕ဖုိ႕လုိပါတယ္။
          ယေန႕ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနကုိ ဥပမာတခုနဲ႕တင္စားျပီးနႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးၾကည္႕ရေအာင္ပါ။ နံရံေလးဘက္ရွိတဲ့ အခန္းၾကီးရဲ႕နံရံေတြကုိ အျဖဴေရာင္ေဆးေတြသုတ္လိမ္းထားပါတယ္။ အဲဒီနံရံေတြမွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ သစၥာ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာ၊ မဂၢင္ ၈ပါး၊ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါး စသည္႕ေကာင္းျမတ္တဲ့တန္ဖုိးရွိတဲ့ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတြေရးလုိက္ပါ၊ အားလုံးကုိထင္ထင္ရွားေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေရးျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အခန္းရဲ႕အလယ္မွာ မီးခုိးမႈိင္းေတြအင္မတန္ထြက္တဲ့ ဖားမီးခြက္ၾကီး ၁၀ လုံးေလာက္ထြန္းလုိက္ပါ။အဲဒီဖားမီးခြက္ၾကီးကုိ မီးထြန္းထားတာ ၾကာလာတာနွင့္အမွ် ခုနကျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့  ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ သစၥာ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊ မဂၢင္၈ပါး၊ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါး စသည္႕ေကာင္းျမတ္ တဲ့တန္ဖုိးရွိတဲ့ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြဟာ မီးခုိးမႈိင္းေတြအဖုံးခံရျပီးေတာ့ တျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မီးခုိးမႈိင္းေတြစဲြေနျပီးေတာ့မွ အဲဒီနံရံေတြေပၚမွာ ခုနကေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့တရားေတြကုိ ထပ္ျပီးေရးမယ္ဆုိရင္လည္း ေကာင္းစြာျမင္ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
          ယေန႕ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကုိျပန္ၾကည္႕ေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံၾကီးဟာ မီးခုိးမႈိင္းေတြအင္မတန္ထြက္တဲ့ ဖားမီးခြက္ၾကီး ေတြအလုံးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ တနုိင္ငံလုံးအထြန္းခံထားခဲ့ ရပါတယ္။ဦးေန၀င္းၾကီးအာဏာသိန္းခ်ိန္ကစလုိ႕ ေရတြက္မယ္ဆုိရင္ ယေန႕ထိ နွစ္ေပါင္း ၅၁ နွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ပကတိျဖဴစင္တဲ့ နွလုံးသားေတြမွာ အခ်ိန္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မႈိင္း ေတြအစဲြခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ဒီးမႈိင္းေတြထြက္ေနတဲ့ မီးခြက္ၾကီးေတြမဖယ္ရွားနုိင္သေရြ႕ နံရံေတြဟာမႈိင္း ေတြထပ္စဲြကာထပ္ထပ္ဖုံး ေနအုံး မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီမီးခြက္ၾကီးေတြကုိ ျငိမ္းဖုိ႕ သာသနာအာဇာနည္ ဆရာေတာ္ေတြ အသက္နွင့္လဲကာ ရင္ျပီးေဟာၾကေျပာ ၾကေရးသားၾကတယ္။ တြန္းလွန္တုိက္ပဲြေတြ၀င္ၾကတယ္။ သာသနာအာဇာနည္ေတြပ်ံလြန္ေတာ္မူၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕အနွိပ္စက္ခံရလုိ႕ရူးသြပ္ကာဘ၀ေတြပ်က္သြားၾကရတယ္။ပညာရွင္နုိင္ငံအာဇာနည္ေတြ၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ျပည္သူအာဇာနည္ေတြစုေပါင္းကာဒီမီးခြက္ၾကီးေတြကုိျငိမ္းဖုိ႕ၾကိဳးစားၾကတယ္။ၾကိဳးစားတုိက္ပဲြရင္းေသပဲြ၀င္ခဲ့ၾကရတယ္။မီးခြက္ၾကီးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားေပးနုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
          ဆရာေတာ္ေတြက ေမတၱာတရားေတြ သစၥာတရားေတြ ေကာင္းျမတ္တဲ့တရားေတြကုိက်င့္ေဆာင္ၾကဖုိ႕ ဓမၼာရုံၾကီးထဲမွာ ေဟာျပလုိက္တယ္။ဓမၼာရုံၾကီးအျပင္ေရာက္လုိ႕ ဖိနပ္ၾကည္႕လုိက္ေတာ့ မိမိဖိနပ္ကမရွိေတာ့ဘူး။မႈိင္းကအဖုံးခံရျပီ။ဆက္က်င့္ ေသးတယ္၊ဖိနပ္ေပ်ာက္လည္းကိစၥမရွိဘူး၊ လွဴတာေပါ့ ခႏၲီ သည္းခံရမယ္။ေရွ႕ဆက္သြားတယ္။ကားစီးျပီ၊စပါယ္ယာက ေဟာက္တယ္။ကားေခ်ာင္ေခ်ာင္စီးခ်င္ရင္ကုိယ္ပုိင္ကားစီးေရွ႕ကုိတုိးေျပာေနတာမရဘူးလား။မႈိင္းကအဖုံးခံရျပီ၊အိမ္ျပန္ေရာက္ ေတာ့တရားပဲြကပါလာတဲ့တရားေခြေလးထုိးၾကည္႕တယ္။မီးကပ်က္သြားတယ္။ပူအုိက္လုိ႕ေရခ်ိဳးအုံးမွဆုိျပီးေရဖြင့္ေတာ့ေရကမလာ၊ေတာ္ၾကာဧည္႕စာ၇င္းစစ္မယ္ဆုိျပီးေ၇ာက္လာေဟာက္လားေငါက္လားဆဲလားဆုိလားေတြလုပ္။အိမ္၇ွင္လည္းခြင့္မေတာင္း ၀င္ခ်င္သလုိ၀င္ထြက္ခ်င္သလိုထြက္ဘာမွေျပာဆုိပုိင္ခြင့္မရွိ ။လယ္ေျမယာေျမ ျခံေျမ သူတုိ႕သာလုိခ်င္ခ်က္ျခင္းထြက္ေပးရတယ္။  ဟုိေၾကးဒီေၾကး အခြန္အခ ေကာက္ခံမႈေတြကမ်ား၊ မိမိဘ၀၊မိသားစုဘ၀ ဘာမွလုံျခံဳမႈမရွိ၊ သားသမီးေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ၾကည္႕ ေတာ့ ဘဲြ႕ရပညာတတ္ေတြကအစ ဆုိက္ကားနင္းေနၾကရ၊ သူမ်ားနုိင္ငံေတြမွာ ေရာင္းစားခံေနၾကရဆုိေတာ့ အကုန္လုံးျပန္ ၾကည္႕ေတာ့ မႈိင္းေတြက တနုိင္ငံလုံးထြက္ခ်င္တုိင္းထြက္ေနေလေတာ့ ျဖဴစင္တဲ့နွလုံးသားေတြဟာ မႈိင္းေတြအဖုံးခံေနၾကရပါ တယ္။အာဏာမႈိင္းေတြေျမာက္မ်ားစြာ အဖုံးခံရတဲ့နုိင္ငံဟာ ပတိရူပေဒသ၀ါသ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရပ္ ေဒသမဟုတ္ပါဘူး။အထူးကံေကာင္းသည္မွာ သာသနာအာဇာနည္ဆရာေတာ္ေတြက မႈိင္းေတြဖုံးေနတဲ့ၾကားထဲက အသက္ကုိ ပဓာနမထားပဲ မႈိင္းမီးခြက္ကုိလည္းပယ္ရွားကာ တရားဓမၼေတြကုိေဟာျပလ်က္ မိမိေနထုိင္ရာ အမိနုိ္င္ငံေတာ္ၾကီးကုိ ပတိရူပေဒ သ၀ါသ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္ေဒသၾကီးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းကုိ အသိေပးေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment