Wednesday, November 25, 2009

ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္ဖို႔ပါ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္သတင္းေကာင္းတစ္ခုမုိ.ႀကဳိးစားၿပီးၿပန္ဆုိတင္ၿပလုိက္ပါတယ္...

ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ၊ဂ်နီဗာၿမဳိ.အေၿခစုုိက္အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာဘာသာေရးႏွင္.
အသိဥာဏ္ၿမင္.မားေရးဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ.ကဗုဒၶဘာသာအဖြဲ.အစည္းကုိ
" ကမၻာ.အမြန္ၿမတ္ဆံုး/
အေကာင္းဆံုး " ဘာသာတရားဆုခ်ီးၿမွင္.ခဲ.ေႀကာင္းသိရွိရပါတယ္..

အဆုိပါအထူးတစ္လည္ခ်ီးၿမွင္.တဲ.ဆုကုိကမ ၻာ.ဘာသာေပါင္းစံုမွကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္က
ေရြးခ်ယ္ခ်ီးၿမွင္.ခဲ.ၿခင္းၿဖစ္ၿပီးပုိ၍၀မ္းေၿမာက္အံ.ႀသဖြယ္ေကာင္းသည္မွာပါ၀င္ေရြးခ်ယ္သည္.ဘာ
သာေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကအဆုိပါအဖြဲ.အစည္းတြင္အဖြဲ.ခြဲ၀င္အနည္းဆံုးၿဖစ္ေသာဗုဒၶဘာ
သာကုိမိမိတုိ.ဘာသာထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးဆႏၵမဲေပးခဲ.ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္...

ပါ၀င္ဆႏၵမဲေပးခဲ.သူေလးဦးကေၿပာဆုိခဲ.ရာတြင္...

အဆုိပါအဖဲြ.ႀကီး၏သုေတသနညြန္ႀကားေရးမွဴး Jonna Hult က " ဒီကမ ၻာ.အမြန္ၿမတ္ဆံုး၊အ
ေကာင္းဆံုးဘာသာတရားဆုကုိဗုဒၶဘာသာက ရရွိတာအံ.ႀသစရာမရွိပါဘူး...ဘာၿဖစ္လုိ.လည္း
ဆုိေတာ.ကမ ၻာေပၚမွာဗုဒၶဘာသာေႀကာင္.ၿဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ.တဲ.စစ္ပဲြဆုိတာမရွိခဲ.ပါဘူး...
တစ္ၿခားဘာသာမ်ားနဲ.မတူတာကအဲဒါပါပဲ...တစ္ၿခားဘာသာေတြကအကယ္၍ဘုရားသခင္
သာမွားယြင္းခဲ.ယင္ဆုိတဲ.အေတြးနဲ.လက္နက္ေတြကုိအရံသင္.ထားႀကပါတယ္...ဗုဒၶဘာသာ
၀င္တစ္ေယာက္ဟာ(ဘာသာေရးအတြက္နဲ.) စစ္တုိက္တာကုိေတြ.ရဖုိ.အေတာ္ခဲယဥ္းပါတယ္...
တစ္ၿခားဘာသာ၀င္ေတြရဲ.အစဥ္အလာအေလ.အထနဲ.ဆန္.က်င္စြာပဲဗုဒၶဘာသာဟာကုိ္ယ္
ကုိယ္တုိင္က်င္.ႀကံတဲ.တရားကုိသာသူမ်ားကုိေဟာႀကားခဲ.တာပါပဲ " လုိ.ဆုိခဲ.ပါတယ္...

Belfast ၿမဳိ.မွ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Ted O'Shaunghnessy ကေတာ.ကက္သလစ္သာ
သနာကုိၿမတ္နုိးကုိကြယ္ေပမယ္.လူသားေတြကုိေမတၱာဂရုဏာထားရန္ေဟာႀကားၿပီးလူသားေတြ
ကုိပဲသတ္ၿဖတ္ကာဘုရားသခင္ရဲ.အလုိဆႏၵနားလည္ပါတယ္လုိ.ေၿပာႀကတာကစိတ္အေႏွာက္အ
ယွက္အၿဖစ္ရဆံုးပါပဲ...ဒါေႀကာင္.မြန္ၿမတ္တဲ.ဗုဒၶဘာသာကုိမဲေပးခဲ.တာပါလုိ.အမိန္.ရွိခဲ.ပါတယ္....

ပါကစၥတန္ကမြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္Tal Bin Wassad ကလည္းဒီအဆုိကုိသေဘာ
တူေထာက္ခံခဲ.ပါတယ္...အဆိုပါအဖဲြ.ႀကီးရဲ.ပါကစၥတန္နုိင္ငံမြတ္စလင္အစည္းအရံုးဆုိင္ရာမဲေပး
ေရးအဖဲြ.၀င္တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ.သူက " ကြ်န္ေတာ္ဟာအစၥလာမ္္ဘာသာကုိႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံု
ႀကည္သူတစ္ေယာက္ပါ...သုိ.ေသာ္လည္းပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာခံစားခ်က္ထက္ဘာသာေရးကုိအ
ေႀကာင္းၿပၿပီးအမ်က္ေဒါသေတြထြက္ႀက၊ေသြးေၿမက်ႀကရတာေတြကုိေတြ.ၿမင္ခံစားရပါတယ္...
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ.အဲဒါကုိသိၿမင္နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ.ႀကပါတယ္...ေၿပာရယင္
ကြ်န္ေတာ္.ရဲ.အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြတစ္ခ်ဴိ.ဟာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပါ "
လုိ.ေၿပာခဲ.ပါတယ္...

အစၥေရးနုိင္ငံေဂ်ရုဆလင္ၿမဳိ.ကဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ႀကီး Shmuel Wasserstein ကေတာ. " ကြ်န္
ေတာ္လဲကြ်န္ေတာ္.ဘာသာၿဖစ္တဲ.ဂ်ဴဒါအစ္ဇင္ ကုိႏွစ္သက္ၿမတ္နုိးပါတယ္...ကုိ္ယ္.ဘာသာ
မုိ.ကုိယ္ ဒါဟာကမ ၻာ.ေပၚမွာအႀကီးၿမတ္ဆံုးဘာသာတရားလုိ.လည္းထင္ပါတယ္...ဒါေပမယ္.
ရုိးရုိးသားသား၀န္ခံရယင္ကြ်န္ေတာ္ဟာေန.စဥ္ဂ်ဴးဘာသာအရ၀တ္မၿပဳခင္၀ိပႆနာတရား
ကုိက်င္.ႀကံအားထုတ္ေနတာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ...ဒါေႀကာင္.အခုလုိမဲေပးလုိက္ပါ
တယ္ " လုိ.ေၿပာလုိက္ပါတယ္...

သုိ.ေသာ္..စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္တစ္ခုက အဆုိပါအဖြဲ.ႀကီးအေနၿဖင္.ထုိဆုကိုလက္ခံမည္.
သူတစ္ေယာက္ကုိမွ်မေတြ.ခဲ.ရေပ....သူတုိ.ဆက္သြယ္ေၿပာဆုိသမွ်ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုးက
ထုိဆုကုိလက္ခံဖုိ.ၿငင္းပယ္ခဲ.ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္...


အဘယ္ေႀကာင္.ထုိဆုကုိလက္ခံရန္ၿငင္းဆန္ရေႀကာင္းေမးၿမန္ခဲ.ရာၿမန္မာဗုဒၶဘာသာအသင္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂုရတၱက " ယခုလုိမိမိတုိ.ဘာသာကုိအသိအမွတ္ၿပဳခ်ီးၿမွင္.သည္.အတြက္၀မ္း
ေၿမာက္ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း ...သုိ.ေသာ္ဒီဆုကုိအၿမတ္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္မွဳနိကၡမဓါတ္၊နိဗၺာန
ဓါတ္ႀကဳိးစားအားထုတ္ကာရရွိနုိင္သည္.လူသားအားလံုးကုိမိမိတုိ.မွ်ေ၀ေပးအပ္ပါေႀကာင္း
..." မိန္.ႀကားခဲ.ပါတယ္...

အဖဲြ.ႀကီးအေနနဲ.ထုိဆုကုိလက္ခံရယူေပးမယ္.သူကုိဆက္လက္ဆက္သြယ္ေနဦးမွာၿဖစ္ေႀကာင္း
သိရွိရပါတယ္....


တရားအရသာသိတဲ.သူေတြကေတာ.ကုိယ္တုိင္ကုိလက္ေတြ.က်င္.ႀကံအားထုတ္ေနႀကၿပီ...
တရားမသိ၊အမွားၿပည္.ေနတဲ. ...ကြ်န္ေတာ္တုိ.ငမုိက္သားမ်ားကေတာ. ...
ဒီသံသရာေရယာဥ္ေႀကာမွာ ...ေၿမာလုိ.ေကာင္းေနဆဲ....မူရင္းသတင္းေလးကေတာ.ဒီလုိပါ...

The Geneva-based International Coalition for the Advancement of
Religious and Spirituality (ICARUS) has bestowed "The Best Religion In
the World" award this year on the Buddhist Community.

This special award was voted on by an international round table of more than 200
religious leaders from every part of the spiritual spectrum. It was
fascinating to note
that many religious leaders voted for Buddhism rather than their own
religion although Buddhists actually make up a tiny minority of ICARUS
membership. Here are the comments by four voting members:


Jonna Hult, Director of Research for ICARUS said "It wasn't a surprise
to me that Buddhism won Best Religion in the World, because we could
find literally not one single instance of a war fought in the name of
Buddhism, in contrast to every other religion that seems to keep a gun
in the closet just in case God makes a mistake. We were hard pressed
to even find a Buddhist that had ever been in an army. These people
practice what they preach to an extent we simply could not document
with any other spiritual tradition."

A Catholic Priest, Father Ted O'Shaughnessy said from Belfast , "As
much as I love the Catholic Church, it has always bothered me to no
end that we preach love in our scripture yet then claim to know God's
will when it comes to killing other humans. For that reason, I did
have to cast my vote for the Buddhists."

A Muslim Cleric Tal Bin Wassad agreed from Pakistan via his
translator. "While I am a devout Muslim, I can seehow much anger and
bloodshed is channeled into religious expression rather than dealt
with on a personal level. The Buddhists have that figured out." Bin
Wassad, the ICARUS voting member for Pakistan 's Muslim community
continued, "In fact, some of my best friends are Buddhist."

And Rabbi Shmuel Wasserstein said from Jerusalem, "Of course, I love
Judaism, and I think it's the greatest religion in the world. But to
be honest, I've been practicing Vipassana meditation every day before
minyan (daily Jewish prayer) since 1993. So I get it."

However, there was one snag - ICARUS couldn't find anyone to give the
award to. All the Buddhists they called kept saying they didn't want
the award.

When asked why the Burmese Buddhist community refused the award,
Buddhist monk Bhante Ghurata Hanta said from Burma, "We are grateful
for the acknowledgment, but we givethis award to all humanity, for
Buddha nature lies within each of us." Groehlichen went on to say
"We're going to keep calling around until we find a Buddhist who
will accept it. We'll let you know when we do."

0 comments:

Post a Comment