Tuesday, August 7, 2012

ပူးေပါင္းၾကသည္ဟု ဆိုရာဝယ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေျခရာခံၾကည့္ယင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ကေန စလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီခ်ဳပ္လိုပဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့လို႔ အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေနျခင္းပါ။ ဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ့္ေနရာမွာ

၁။ ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏို္င္ငံေရးထဲ ဝင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္မယ္။

၂။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားက လူမႈႏို္င္ငံေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ဝင္မယ္။

ဒါက အေျခခံပါ။


လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဟာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟုတ္

ဒီခ်ဳပ္က သူ႔မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ မရွိပါ။ လက္နက္ကုိင္တပ္မေတာ္ကလည္း သူ႔ဘက္မွာ မရပ္တည္ပါ။ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္က သူ ေမြးထုတ္လိုက္တယ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးဘက္ ပါေနတယ္။ စစ္အစိုးရတုန္းက ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကေန ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ေနတုန္း ျပည္ပဖိအားကလည္း ရွိေနလို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အားထုတ္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ့္ေနရာမွာ ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ႏိုုင္ငံေရးသိကၡာ အနည္းငယ္ ခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဟာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟုတ္၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြၾကားမွာ အမာဂိုဏ္း၊ အေပ်ာ့ဂိုဏ္း၊ ေရသာေခ်ာင္ခိုဂုိဏ္းေတြ ေပၚေပါက္လာရတယ္။


ဒါကို အကင္းပါးတယ့္ အစိုးရကလည္း သူ႔မွာ အမာဂိုဏ္းနဲ႔ အေပ်ာ့ဂိုဏ္း မရွိေၾကာင္း ေျပာေနေပမယ့္ ရွိေနတယ္လို႔ သိရေအာင္ လမ္းေၾကာင္းခင္းထားတယ္။ သမိန္ဗရမ္းက ဂါမဏိကို အႏိုင္ယူတယ့္နည္းေပါ့။ ယဥ္ပါးေအာင္ လုပ္တာ၊ ပင္ပမ္းေအာင္ လုပ္တာ၊ ၿငီးေငြ႔ေအာင္ လုပ္တာ၊ စိတ္ဓာတ္ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္တာ ... ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်က္ထဲနဲ႕ အႏိုင္ပိုင္းဖို႔ပါပဲ။

သတိထားသင့္တာက အတိုက္အခံပါတီဆိုတာ အစိုးရမဟုတ္ဘူး။ အတိုက္အခံပါတီမွာ အယူအဆ ကြဲျပားခြင့္ ရွိတယ္။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာလည္း အျမင္ကြဲခြင့္ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရမွာ အယူအဆ၊ မူဝါဒ ကြဲပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအခ်ဳိ႕မွာေတာင္ အမာဂိုဏ္းအေပ်ာ့ဂိုဏ္း မထားဘူး။ အခု သိန္းစိန္အစိုးရမွာ ေျပာခ်င္ရာေျပာေနတယ့္လူ၊ အာဝဇၨန္းရႊင္ရႊင္နဲ႔ စည္း႐ုံးေနသူ၊ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ရပ္တည္ေနသူ၊ စစ္ကို တိုက္ခ်င္သလို တိုက္ေနသူ ဒါေတြက မူမမွန္ဘူး။

အမွန္မေတာ့ ဒီခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတုန္းက အတိုက္အခံအားလုံးကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္တယ့္အခါမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရယင္ အားလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဒါကို ဒီခ်ဳပ္ လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မဟာမိတ္ပါတီမ်ားက ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ မရွင္းမလင္းမူဝါဒေၾကာင့္ သိန္းစိန္နား ေရာက္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။


လူမႈႏိုင္ငံေရးဟာ ေက်းကြၽန္ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္

လူမႈႏိုင္ငံေရးအေရးႀကီးပုံကို ၂၀၀၉ ကတည္းက ေရးဖူးပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားက လူမႈအေျချပဳႏိုင္ငံေရးကို လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အတိုင္းထက္ အလြန္ေပါ့။ အားရပါတယ္။ ဒါ မွန္ကန္တယ့္ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။ ပါတီေထာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို မလုပ္ဘူး။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေနတုန္းပါ။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုေတာ့ ျပည္သူတိုင္း၊ ပါတီတိုင္း၊ လူမ်ဳိးတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္းတစ္ခုကိုေတာ့ ထားရပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေနရပါသလဲ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးပါ။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မႀကဳိက္လို႔၊

၂၀၀၈ ဥပေဒကို မႀကဳိက္လို႔၊

လက္ရွိအစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်တက္လာတာ မဟုတ္လို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အစိုးရတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခ်င္လို႔ ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳံးလိုက္ယင္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုကို လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါ။

ဒီလို လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရက သူ႔သမိုင္းကို သူ ကာကြယ္သလို မိမိတို႔ကလည္း မိမိတို႔သမိုင္း ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔သမိုင္းကို ေသးသိမ္ေအာင္ မလုပ္မိေစဖို႔ ေရွာင္ရပါတယ္။

ဥပမာ အဂၤလိပ္အစိုးရက ေရႊတိဂုံဘုရားေပၚ ဖိနပ္စီးၿပီး တက္တယ္။ မြန္ျမန္မာေတြက မေက်နပ္ၾကဘူး။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဖိနပ္က စတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ တကယ္လို႔ ဖိနပ္စီးခဲ့တာေတြကို ေခ်ခ်င္လို႔ အဂၤလိပ္အစိုးရက ေရႊတိဂုံကို ဝတၴဳေငြ လႉခဲ့မယ္၊ မြန္ျမန္မာမ်ားကလည္း ေက်နပ္ခဲ့မယ္ဆိုယင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ရွိလာမွာမဟုတ္ပါ။ ဖိနပ္စီးခဲ့တာကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရမယ္။ ေနာင္အခါ မစီးဖို႔လည္း ကတိျပဳရမယ္။ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈလည္း မရွိ၊ ကတိေပးမႈလည္း မရွိပါဘဲ အနာမာသဝတၴဳေတာ္ေငြ အနည္းငယ္ ကပ္လႉလိုက္႐ုံနဲ႔ အားရပါးရ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနယင္ သူတို႔လုပ္တယ့္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဟာ ေစ်းေပါလွပါတယ္။ ေက်းကြၽန္ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ေလွ်ာက်သြားတယ္။


ဒီလို ျမင္တယ္

ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့လို႔ အတိုက္အခံအေတာ္မ်ားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို ေထာက္ခံရမလား၊ အမ်ဳိသားႏိုင္ငံေရးကိုပဲ ဆက္လုပ္ရမလား ဝိေရာဓိ ျဖစ္ကုန္ရတယ္။

မူအေနနဲ႔ ေျပာရယင္

၁။ ဒီခ်ုဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ထိုးေဖာက္မယ္။ ၂၀၁၅ မွာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ဖို႔ မ်ားတယ္။

၂။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကို လုပ္မယ္။ လူမႈအေျချပဳႏိုင္ငံေရးကို လုပ္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကို ဝန္းရံထားမယ္။ ျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္။

ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ရႈံးခဲ့ယင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးက ေနရာယူပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရက အလိမ္အညာ ပလီပလာေတြနဲ႔ မ်က္လွည့္ျပသြားခဲ့ယင္ လူထုအုံႂကြမႈဆီ ျပန္သြားလို႔ ရတယ္။

ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ယင္ ဒီ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားဟာ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိထားရမွာက ဒီခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး မျဖစ္ႏိုင္သလို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဘယ္ေတာ့မွ စစ္အစိုးရဘက္ေတာ္သား မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းက စည္းျခားထားၿပီးသားပါ။


အဆိုးျမင္ဝါဒီမဟုတ္

ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ စာေရးသူတို႔က ဒီခ်ဳပ္ကိုျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရကိုျဖစ္ျဖစ္ ေဝဖန္ေရးလုပ္ယင္ အခ်ဳိ႕က တိုက္ခိုက္လာၾကပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို သူတို႔က ေထာက္ခံတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတသိန္းစိန္တို႔ကို ေထာက္ခံတယ္၊ ဒီလို ေျပာၿပီး ပုဂၢဳိလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈကို စတင္ပါေတာ့တယ္။

စာေရးသူတို႔ ေျပာေျပာေနတာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုယင္

၁။ ဘာေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။

၂။ ေအာင္ျမင္မႈဘယ္ေလာက္ရေနပါသလဲ။

၃။ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။

မူမရွိသင့္ဘူးလား။ မူေလး မထားသင့္ဘူးလား။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒမွာ ဒီခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္မေက်ညာေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဝင္ရာမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့တယ္။

၁။ ဥပေဒျပင္ေရး

၂။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္သူမွ မေမ့ေသးဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါေလးေတြကိုပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဥပေဒျပင္ေရးမွာ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ခဲ့ၿပီလဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မေလွ်ာ္ညီတယ့္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖယ္လို႔ မရေၾကာင္း မၾကာခင္က သမၼတသိန္းစိန္က အရိပ္အႁမြက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အဲဒီအမတ္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံလုပ္ခ်င္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္တာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၂။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကေတာ့ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္းနဲ႔၊ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲပါပဲ။ သိတယ့္အတိုင္း ဇက္ႀကဳိးမဲ့တပ္က လယ္ေျမေတြကို သိမ္းတယ္၊ အစိုးရအရာရွိေတြ လာဘ္စားေနၾကတုန္းပဲ ရွိတယ္။ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို ဆင္ႏႊဲၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္တယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေသးဘူးဆိုတာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ မာရွယ္ေလာအုပ္ခ်ဳပ္မႈထက္ နည္းနည္းပဲ သာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဒီခ်ဳပ္အေပၚ ပုံမခ်ခ်င္ပါ။ အာဏာရအစိုးရကိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သိန္းစိန္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းေအာင္ ဘယ္ေလာက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သလဲ ဒီအခ်က္နဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမွာျဖစ္တယ္။

၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ခင္တုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းရင္းသားတိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါမွပဲ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ႏိုင္မယ္လို႔ေတာင္ အခ်ဳိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ အခု အေျခအေန အနည္းငယ္ ေျပာင္းခဲ့ၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြက သမၼတသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို အဆင့္ခ်င္းတူတယ္လို႔ ခံစားလာရတယ္။ ကခ်င္အေပၚမွာ အစိုးရဆက္ဆံပုံကို ၾကည့္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚသူတို႔ ဘယ္လိုသေဘာထားေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ေနၾကရပါၿပီ။

ဒီအခ်က္ေတြကို ေျပာလို႔ အဆိုးျမင္ဝါဒီလို႔ မထင္ေစခ်င္ပါ။ ခ်ီးမြမ္းကန္ေက်ာက္ လုပ္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါ။ တိုးတက္မႈတစ္စုံတရာ မရွိဘဲ လက္ခံဖို႔ ခက္ေနလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ေျပာလိုပါတယ္။


ပူးေပါင္းၾကသည္ဟု ဆိုရာဝယ္

၁။ အေျခဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါ။ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ား စုံစုံညီညီ ပါဝင္ၾကပါေစ။ သမၼတသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္ပါ။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္ပါ့မယ္။

၂။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွာ လာဘ္စားမႈကအစ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ စုံစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေစၿပီး ဦးေဆာင္ၾကပါေစ။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္မယ္။

၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါမေနရ၊ ပါကို ပါသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းပဲ လုပ္မေနပါနဲ႔။ ပင္လုံကဲ့သို႔ ညီလာခံတစ္ခု လုပ္မယ္ဆိုယင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတသိန္းစိန္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါ။ ဒါမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ ေရာက္မယ္။

လက္ဖက္ရည္ အတူေသာက္တာတို႔၊ အလႉေငြ ေပးအပ္တာတို႔၊ သူေပးမွ ကိုယ္ရတာတို႔၊ သူ ဖြင့္မွ ကိုယ္ဝင္ရတာတို႔၊ အတူတူျပဳံးျပတာတို႔၊ အတူတူ ထိုင္တာတို႔၊ အတူတူ ထိုင္ထလုပ္တာတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလို႔ စာေရးသူတို႔က မျမင္ဘူး။
http://www.facebook.com/notes/ven-ravika/%E1%80%95%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9F%E1%80%AF-%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%9A%E1%80%B9/211824105612499

0 comments:

Post a Comment