Thursday, December 12, 2013

အျဖဴေ၇ာင္လြင္ျပင္ အျဖဴေရာင္နွလုံးသား အျဖဴေရာင္စိတ္ဓါတ္

အျဖဴေ၇ာင္လြင္ျပင္ အျဖဴေရာင္နွလုံးသား အျဖဴေရာင္စိတ္ဓါတ္

          အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္သည္ အျဖဴေရာင္နွလုံးသားမ်ား အျဖဴေရာင္စိတ္ဓါတ္မ်ား ေမြးဖြါးေပးရာဌာျဖစ္သည္။အားလုံး ရဲ႕နွလုံးသားေတြသည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ အရြယ္မွာ အေရာင္ေတြအစုိးမခံရေသးသည္႕ အျဖဴေရာင္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ပါ သည္။ တျဖည္းျဖည္းၾကီးျပင္း လာသည္နွင့္အမွ် အနုိင္က်င့္မႈေတြ တကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈေတြ အတၱကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာ ဆုံးျဖတ္ မႈေတြ စသည္႕ မတရားမႈေတြ နွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕လာၾကသည္႕အခါ နလုံး သားေတြသည္ ေလာဘေတြ ေဒါသေတြ အညိဳးအာ ဃာတေတြ ဥာဏ္ပညာနွင့္မယွဥ္မႈ ေမာဟတရားေတြ အမုန္းမာန္မာန တရားေတြ မနာလုမႈ၀န္တုိမႈ ဣႆာမစၧရိယ တရားေတြရဲ႕ အေရာင္စုိးမႈေတြကုိ ခံလာၾကရပါသည္။ ထုိအခါ ပကတိျဖဴစင္ေနေသာ နွလုံးသားမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း မည္းညစ္ကာ အေရာင္ ေျပာင္းလာပါေတာ့သည္။
          ၀တ္ထားေသာ အ၀တ္မ်ားကုိ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္းထင္းေပက်န္ မဲညစ္ လာေသာအခါ ျဖဴစင္သန္႕စင္နုိင္ေသာအရာ မ်ားျဖင့္ျပန္လည္ေလွ်ာ္ဖြတ္လုိက္သည္႕အခါ အညစ္ အေၾကးမ်ား ကင္းေပ်ာက္ကာ ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းလာပါသည္။လူအမ်ားစုသည္ မိမိ၀တ္ထားေသာ အ၀တ္မွာ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္း ထင္လာပါက ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာ္ဖြတ္ျပစ္ဖုိ႕သတိရၾကေပမဲ့ မိမိနွလုံးသားမွာ စြန္းထင္းလာေသာ အညစ္ အေၾကးမ်ားကုိ ျပန္လည္သန္႕စင္ျပစ္ဖုိ႕က်ေတာ့ သတိ မရၾကေတာ့ ပဲ ေမ့ေနၾကပါသည္။ အ၀တ္ အစား ေပၚမွာ ေပက်န္ေနေသာ အညစ္အေၾကးသည္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ တန္ဖုိးကုိ မထိခုိက္နုိင္ေသာ္လည္း နွလုံးသားမွာ ေပက်န္ေနေသာ ထုိအညစ္ အေၾကးမ်ား ကား ေပ က်န္ေနလွ်င္ေပ က်န္ေနသေလာက္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ တန္ဖုိးကုိထိခုိက္နုိင္ပါသည္။


          လူ႕ေလာကေနသူမ်ားအဖုိ႕ လူပီသေသာ လူတြင္ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ လူ႕က်င့္၀တ္ဂုဏ္ သိကၡာတန္ဖုိးမ်ားရွိေနသင့္ပါ သည္။ထုိတန္ဖုိးမ်ားရွိေနဖုိ႕ မိမိရဲ႕ျဖဴစင္ေနေသာနွလုံးသားကုိ အျမဲစစ္ေဆး ကာ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးေနဖုိ႕လုိပါသည္။နွလုံးသားကုိ ေလွ်ာ္ဖြတ္နုိင္ေသာအ၇ာမ်ားကား စာေကာင္းေပေကာင္း မ်ားျဖစ္ပါသည္။စာေကာင္းေပးေကာင္းမ်ားကုိ အျမဲဖတ္ မွတ္ကာ ေဆြး ေႏြးျခင္း ၊ေမးျမန္းျခင္း ၊ေျဖၾကားျခင္း ၊ျပႆနာမ်ားရဲ႕ဇစ္ျမစ္ကုိ အေျဖ၇ွာကာ ၀ုိင္း၀န္းေျဖရွင္းျခင္း ၊ေတြ႕ရွိလာေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ကဗ်ာမ်ား၊ေဆာင္းပါမ်ား၊ ၀တၳဳတုိမ်ား၊ ကာတြန္႕မ်ား ေရး သားျခင္းျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ျပစ္၍ရပါသည္။
          အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္နွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည္႕တုိက္သည္ တဲြ၍ေပၚေပါက္လာသည္မွာ ၁၅ နွစ္ခရီးသုိ႕ပင္ေရာက္ေန ပါသည္။စာၾကည္႕တုိက္မွာ စာေတြကုိ ဖတ္ၾက ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ၾက၊ ေမးၾကျမန္းၾက ၊ေဟာေျပာပဲြေတြလုပ္ၾက၊သိထားတတ္ထား သူေတြက ကုိယ္သိ ထားတတ္ ထားတာေတြကုိ တဆင့္ျပန္လည္ျပီး ပညာဒါနျဖန္႕ေ၀ေပးၾက၊ အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွာ စာေတြေ၇း ၾက ကေလာင္ေတြေသြးၾကလုိ႕ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းခဲ့ပါသည္။
          အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္သည္ ကေလာင္ေသြးလုိသူေတြအတြက္ ကေလာင္ေတြေသြးဖုိ႕ အျမဲစီးဆင္းေန ေသာေန၇ာ ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။မိမိတုိ႕၏အသိဥာဏ္မ်ား ထက္ျမတ္သည္ထက္ ထက္ျမတ္လာဖုိ႕ အျမဲတမ္းဖတ္မွတ္ေဆြးေႏြးကာ ကေလာင္ေသြးေနဖုိ႕လုိပါသည္။ စီးဆင္းေနေသာ ေရသည္ အျမဲၾကည္လင္၏တဲ့ စီးဆင္းမႈမ၇ွိတဲ့ေရကေတာ့ သိတဲ့အတုိင္း ၾကေလ အနံေတြဆုိးလာကာ အသုံးျပဳ မ၇သည္အထိျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္မိမိတုိ႕ရဲ႕ အသိဥာဏ္ပညာေတြကုိ အျမဲစီး ဆင္းေနဖုိ႕ စာေတြဖတ္မွတ္ကာ ျပန္လည္ေရးသားျဖန္႕ေ၀နုိင္ဖုိ႕ မိမိတုိ႕ရဲ႕ နွလုံးသားေတြကုိ ျဖဴစင္သည္ ထက္ျဖဴစင္ လာေအာင္ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ေပးနုိင္ဖုိ႕ အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွ အမွတ္တရစာစုမ်ားကုိ စုေပါင္းစြမ္းအား မ်ားျဖင့္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
          အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွာ မိတ္ေဆြေတြအားလုံး အသိဥာဏ္ပညာေတြ စီးဆင္းေစခ်င္သည္။မိမိတုိ႕၀န္းက်င္၇ွိ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကုိ စာေပမ်ားဖတ္ကာ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ စာေပေတြေရးသားကာ ကေလာင္မ်ားေသြးလာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းအေၾကာင္း ၾကားလက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႕ေ၀ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ယေန႕ျမန္မာ နုိင္ငံၾကီးသည္ စာဖတ္အားေတြက်လာသည္၊ နည္းလာသည္၊ စာေပ ဖတ္မွတ္ ေရးသားျဖန္႕ေ၀ေစခ်င္စိတ္ေတြ နည္းပါးလာသည္။facebook ေလာက္မွာ ကြန္႕မန္႕ေလးေတြ ေရးယုံျဖင့္ေက်နပ္ေနၾက သည္။မိမိတုိ႕နုိင္ငံၾကီးကုိ တကယ္တုိးတတ္ေစခ်င္ပါသည္ဆုိလွ်င္ စာေပကုိ စိတ္၀င္စားေသာ လူငယ္လူ၇ြယ္မ်ား မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းဖန္တီးတည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။ယေန႕လူငယ္အမ်ားစုသည္ န အ ဖ စစ္အစုိး၇မ်ားဖ်က္ဆီးထား ခဲ့ေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကရသည္အတြက္ ပညာတတ္လည္းအလကားပါပဲ၊ စာေပေတြဆုိတာ ဖတ္္စရာမလုိပါဘူး၊ စသည္႕ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားလႊမ္းမုိးေနသည္မွာ အနာဂါတ္ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ပါေပ။
          အနာဂါတ္ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ နုိင္ငံသားေကာင္းရတနာေလးမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းျမင့္တင္ ေပးေစခ်င္ပါ သည္။အနာဂါတ္ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ၾကီးကုိ လူငယ္ေတြရဲ႕လက္ထက္ကုိ မအပ္ခ်င္လဲအပ္ ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕၀န္ၾကီးေတြ သမၼတေတြ စစ္ဗုိလ္ၾကီးေတြ ရဲခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ဆရာဆရာ မေတြ ၀န္ထမ္းေတြအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူေတြသည္ တစ္ ခ်ိန္က လူငယ္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္ ။အဲဒီလူငယ္ေတြကုိ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးေတြက သူတုိ႕လုိရာပုံသြင္း အသုံးခ် တည္ေဆာက္ခံ ခဲ့ၾကရလုိ႕ ယေန႕ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ၾကီးအတြက္ အဲဒီလူေတြသည္ တန္ဖုိး၇ွိေသာသူမ်ားျဖစ္မလာပဲ လူတစ္စု အတြက္ အသုံးခ်ခံ ျဖစ္သြားသည္မွာ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါသည္။
          ဒါေၾကာင့္တာ၀န္သိသူ တာ၀န္ရွိသည္ တာ၀န္ကုိ သူေတာ္ေကာင္းေတြ တန္ဖုိး၇ွိသူေတြက သိျပီးထမ္္းေဆာင္ၾကသည္ ဆုိသည္႕အတုိင္း မိမိတုိ႕သိတဲ့သူေတြက စကာတည္ေဆာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ စာေပ၀ုိင္း ေတြ၊ စာၾကည္႕တုိက္ေတြ၊ ပညာေရးစင္တာေတြ ၊ပညာေရးေဆြးေႏြးရာဌာနေတြ တည္ေဆာက္ကာ ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ၾကဖုိ႕လုိပါသည္။
          ဒါေၾကာင့္အနာဂါတ္ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးလွေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကုိ အရက္၊မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ေလာင္း ကစားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မကုန္ေစပဲ စာေပေတြဖတ္မွတ္ကာ ေစေပေတြေရးသားကာ ကေလာင္စြမ္းရည္မ်ားထက္ျမတ္လာေအာင္ အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္မွာ ကေလာင္ေတြေသြးရင္း အျဖဴေရာင္စိတ္ဓါတ္ အျဖဴေရာင္နွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္နုိင္ၾကပါေစဟုတုိက္ တြန္းေျပာၾကာားရင္း…………………………….
                                                                                             မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)         0 comments:

Post a Comment