Saturday, July 13, 2013

သမုိင္းရုိင္းခဲ့ရတဲ့ဒီဇူလုိင္လသမုိင္းရုိင္းခဲ့ရတဲ့ဒီဇူလုိင္လ
ဇူလုိင္တစ္ဆယ့္ကုိး
ဆယ့္ကုိးဇူလုိင္ မေမ့နုိင္မုိ႕
မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္က်ခဲ့ရ ဒီဇူလုိင္လေပါ့
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြက
တနုိင္ငံလုံးရဲ႕ေကာင္းစားေရး
အသက္ေပးေဆြးေႏြးေနၾက ဒီဇူလုိင္လမွာ
ယုတ္မာသူ ဂဠဳန္ေစာ
မဟုတ္တာေတြသူေျပာျပီး
အၾကံပက္စက္ သူ႕ရဲ႕စနက္ေၾကာင့္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္နွင့္တကြ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ေသြး
ေျမမွာခခဲ့ၾကရ သမုိင္းရုိင္းခဲ့ရ ဒီဇူလုိင္လေပါ့
က်ေနရတဲ့ျပည္သူ႕မ်က္ရည္
ထက္ေ၀ေစဖုိ႕အေၾကာင္းဖန္
ဗုိလ္ေန၀င္းအၾကံ ယုတ္မာျပန္ေတာ့
မုိးေပၚေထာင္မပစ္ တဲ့တဲ့ပစ္လုိ႕
ဒုိ႕ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေသြး
ေျမမွာခခဲ့ၾကရ သမုိင္းရုိင္းခဲ့ရ ဒီဇူလုိင္လေပါ့။
                                          မင္းသုည(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment