Friday, December 18, 2009

ကယ္သူမဲ့ နားက်ည္း ခံျပင္းဖြယ္ ေရႊျမန္မာတုိ႔၏ ဒုကၡမ်ား


ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား
မ်ား အမ်ားစုသည္ တရားမဝင္သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္ အလုပ္ လုပ္ၾကရသျဖင့္ တရားဝင္ ထိုင္းအလုပ္သမား မ်ားနည္းတူ အေျခခံအလုပ္သမား
အခြင့္အေရး မရၾက။ထိုင္းအလုပ္သမား ဥပေဒအရလည္း အကာအကြယ္ မရၾကသည့္အျပင္နယ္စပ္မွ ျဖတ္
ေက်ာ္ၿပီး သြားေရာက္စဥ္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ရွိၿပီး တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္ လည္း
ေကာင္း အသက္အႏၲရာယ္ႏွင္ ႀကံဳၿပီး အသက္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

(၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၉)ရက္ တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ရေနာင္းၿမိဳ႕မွ ဖူးကက္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အေအးခန္း
ကြန္တင္နာယာဥ္တြင္ အသက္႐ွဴ မြန္းၾကပ္သျဖင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား (၅၄)ဦး ေသဆံုးခဲ့
ရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ျပည့္စံု
သည့္ (၄၁)ဦး အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စုစုေပါင္း ထိုင္းဘတ္ေငြ (၁.၄၃၅)သန္း ရရွိခဲ့ၾကသည္။

အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ဳိး အလားတူျဖစ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္က
ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ခြၽန္ေဖာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အဝင္လမ္းအနီးမွာအေလာင္း(၃)
ေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ စိစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေလာင္း
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ေဆာင္ လာသည့္ကားတစ္စီးမွ အသက္႐ွဴမြန္းၾကပ္ ေသဆံုးၾကသည့္ အတြက္
ပစ္ခ်သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုေဆးစစ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။ တင္လာသည့္ကားက
လူေသမႈအျပင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပါ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ အခုလို အေလာင္းကို
အလွ်င္အျမန္ လာပစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းသတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ထုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ရေနာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ရြာတစ္ရြာရွိ အိမ္တစ္အိမ္သည္
တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိမႈေၾကာင့္
ထိုင္းႏုိင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားကဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအိမ္သည္ နယ္စပ္မွတရားမဝင္
ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္ ့ၾကားစခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ
ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အျပင္ ေရခဲပံုးမ်ားထဲတြင္ ထည့္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၃၄)ဦး
ကို တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကုန္တင္ကားႏွစ္စီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုကားႏွစ္စီးစလံုးသည္ ဖန္င
ႏွင့္ ဖူးခက္ဘက္သို႔ ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မီ ေဖာ္ထုတ္တားဆီးႏုိင္
ခဲ့ၾက၍သာ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔သြားလာစဥ္တြင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္သာမက ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း အိမ္ေဖာ္အလုပ္ လုပ္ရ
သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ခြင့္မရၾကသည့္ အတြက္အိမ္ရွင္မ်ား၏အႏိုင္အထက္
ျပဳမႈျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံေနရၾကဆဲျဖစ္သည္။

(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္ညပိုင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ဘန္ကပိရပ္ကြက္၊ လဖေလာင္း (၁ဝ၁)လမ္းရွိ
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ကိုင္စဥ္အိမ္ရွင္မ်ားမရွိသည့္ အခိုက္ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည့္
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ရဲမွအမႈစံုစမ္းဆဲျဖစ္သည္။

အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ဳိး(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းစူရဌာနီခ႐ိုင္၊
ေကာ့စေမြၿမိဳ႕တြင္ျမန္မာအိမ္ေဖာ္တစ္ဦးအသတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့သည္။

အိမ္ရွင္ျဖစ္သူဘန္ေကာက္သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ေနစဥ္အိမ္ေဖာ္တစ္ဦးတည္းရွိေနခိုက္အမ်ဳိးသား
တစ္ဦးကအဓမၼက်င့္ရန္ႀကံစည္စဥ္ခုခံရင္းအသတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ဳိးသားအမ်ားစုသည္ ပင္လယ္ျပင္သြား ထုိင္းငါးဖမ္းေလွ
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရာ ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ႏွစ္လၾကာအလုပ္လုပ္ရျခင္း ႏွင့္ လုပ္အားခ
မရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေရကူး၍ ကမ္းသို႔ ကူးခတ္ရင္း ေရနစ္ ေသဆံုးၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၄) ရက္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ စူရဌာနီ၊ ခေနာင္ေလွဆိပ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ထိုင္းပလာ
တူးေလွမွ ျမန္မာေရလုပ္သား ႏွစ္ဦး ေရကူးထြက္ေျပးရင္း ေရလယ္တြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေရမကူးတတ္
္သူမ်ားမွာမူ ထိုေလွေပၚတြင္ ဆက္လက္ ကြၽန္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒသခံေလွလုပ္သားတစ္ဦးေျပာျပခ်က္အရထိုင္းလူပြဲစားမ်ားသည ္ထုိင္းရဲမ်ားႏွင့္ေပါင္းကာအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွ
လူမ်ားကိုေရြးၿပီးငါးဖမ္းေလွမ်ားသို႔ေရာင္းစားၾကေၾကာင္း၊ထိုေလွမ်ားသည္ကမ္းသို႔ျပန္မကပ္ေတာ့ဘဲပင္လယ္
္ျပင္တြင္ဖမ္းလို႔ရသည့္ငါးမ်ားကိုတျခား ေလွတစ္စီးေပၚသို႔ေျပာင္းကဲ့ယူသြားၾကေၾကာင္းပင္လယ္ျပင္တြင္နာမ
က်န္းျဖစ္ကေဆးကုသေပးမႈမရွိဘဲ ပင္လယ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(၂ဝဝ၉)ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂)ရက္၊ နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ Chawsanlam အမွတ္ (၁) ငါးဖမ္းေလွသည္ မဟာခ်ဳိငPalarsaphanငါးဖမ္းေလွဆိပ္မွ အင္ဒိုနီးရွားပင္လယ္ျပင္တြင္ငါးဖမ္းရာဖမ္းမိသည့္ငါးအေလးခ်ိန္
အလြန္မ်ားကာေလွေမွာက္နစ္ျမဳပ္သျဖင့္ေလွေပၚရွိျမန္မာအလုပ္သမား၊ထိုင္းအလုပ္သမား(၁၉)ဦးေပ်ာက္
ဆံုးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏွစ္ဦး၊ဗမာႏွစ္ဦးႏွင့္မြန္တစ္ဦးတို႔သာအသက္ရွင္က်န္ရစ္သည္။ေလွပိုင္ရွင္မွ¤င္း၏ေလွလည္းဆံုး႐ံႈးရ
သျဖင့္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသို႔ ထိုင္းဘတ္ေငြ(၃ဝဝဝဝ)စီေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္သာေပးခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔တရားမဝင္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားသည္အရွက္ႏွင့္အသက္ပါ
အႏၲရာယ္ရွိလာၾကသည့္အတြက္တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊အေျခခံအလုပ္သမားခြင့္အေရးမ်ား
ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားဥပေဒတို႔မွအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရးတို႔အတြကႏွစ္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူ
မ်ားကႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း
ႏွင့္ႏွစ္ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေပသည္။

စာေရးသူ-ဝင္းႏိုင္ထြန္း
Saturday, 12 December 2009 လွ်က္တစ္ပ်က္ဂ်ာနယ္မွေဆာင္းပါးကိုမွ်ေဝအပ္ပါသည္

0 comments:

Post a Comment