Thursday, September 1, 2011

တရုတ္နုိင္ငံမွ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးအား 2008 ခုနွစ္မွ စတင္၍ယခုထိ ဖ်က္ဆီးေနပုံ

မိခင္ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးအားယခုလုိဖ်က္ဆီးေနျခင္းသည္ ေရငံမ်ား၀င္ေရာက္၍  စုိက္ပ်ိဳးေရးမ်ားမလုပ္       နုိင္ျခင္း  ေရခ်ိဳငါးမ်ားေသေၾကပ်က္ဆီးရျခင္း ေရမ်ားခမ္းေျခာက္ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား   ေရလုပ္သားမ်ား  ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားၾကီးစြာေသာ ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႕ လာနို္င္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ဧရာ၀တီျမစ္မပ်က္ဆီးေရးအတြက္      ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး ၀ုိင္း၀န္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းနုိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။                        တာ၀န္သိသူ တာ၀န္၇ွိသည္      တာ၀န္ကုိ သူေတာ္ေကာင္းသူျမတ္ေလာင္းေတြ သာသိၾကသည္။သိသည္႔အတုိင္း ေၾကပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါသည္။

0 comments:

Post a Comment